Hóa học Lớp 12: Thí nghiệm không thu được chất rắn khi phản ứng kết thúc là A . Cho hỗn hợp BaO và Al (tỉ lệ mol

Hóa học Lớp 12: Thí nghiệm không thu được chất rắn khi phản ứng kết thúc là A . Cho hỗn hợp BaO và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước dư. B . Cho hỗn hợp Na và MgO vào nước dư. C . Cho hỗn hợp Cu và Fe 3 O 4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư. D . Cho hỗn hợp K và Al 2 O 3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1) vào nước dư., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ