Hóa học Lớp 12: Sục 6,72 lít C O 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH x mol/l và KOH y mol/l thu được dung dịch X chứa 4 muối. Cho từ từ 100 ml dun

Hóa học Lớp 12: Sục 6,72 lít C O 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH x mol/l và KOH y mol/l thu được dung dịch X chứa 4 muối. Cho từ từ 100 ml dung dịch chứa HCl 1,2M và H 2 S O 4 x mol/l vào dung dịch X thu được 1,344 lít khí C O 2 (đktc) và dung dịch Y. Cho Ba ( O H ) 2 dư vào dung dịch Y thu được 61,26 gam kết tủa. Tỉ lệ của x:y là A. 1 : 3                               B. 1 : 2                               C. 1 : 1                               D. 2 : 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ