Hóa học Lớp 12: Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần tính bazơ của các hợp chất sau đây đúng? A. NH 3 < CH

Hóa học Lớp 12: Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần tính bazơ của các hợp chất sau đây đúng? A. NH 3 < CH 3 NH 2 < (CH 3 ) 2 NH < C 6 H 5 NH 2 B. (CH 3 ) 2 NH < NH 3 < C 6 H 5 NH 2 < CH 3 NH 2 . C. C 6 H 5 NH 2 < NH 3 < CH 3 NH 2 < (CH 3 ) 2 NH. D. CH 3 NH 2 < (CH 3 ) 2 NH < NH 3 < C 6 H 5 NH 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ