Hóa học Lớp 12: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng? A. NH 4 Cl →

Hóa học Lớp 12: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là không đúng? A. NH 4 Cl → t 0 NH 3 + HCl B. NH 4 HCO 3 → t 0 NH 3 + H 2 + CO 2 C. NH 4 HO 3 → t 0 NH 3 + HNO 3 D. NH 4 NO 2 → t 0 N 2 + 2 H 2 O, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ