Hóa học Lớp 12: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A. Tơ nitron. B. Poli(etylen-terephtalat).

Hóa học Lớp 12: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A. Tơ nitron. B. Poli(etylen-terephtalat). C. Tơ nilon-7. D. Tơ nilon-6,6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ