Hóa học Lớp 12: Polime – H N – C H 2 5 – C O – n được điều chế nhờ loại phản ứng nào sau đ&acirc

Hóa học Lớp 12: Polime – H N – C H 2 5 – C O – n được điều chế nhờ loại phản ứng nào sau đây? A. Trùng hợp. B. Trùng ngưng. C. Trùng – cộng hợp. D. Trùng hợp hoặc trùng ngưng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ