Hóa học Lớp 12: Phương trình hóa học nào sau đây là sai? A. NH 4 Cl

Hóa học Lớp 12: Phương trình hóa học nào sau đây là sai? A. NH 4 Cl → NH 3 + HCl. B. NH 4 HCO 3 → NH 3 + CO 2 + H 2 O. C. 2AgNO 3 → Ag + 2NO 2 + O 2 . D. NH 4 NO 3 → NH 3 + HNO 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ