Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng ?           A. Xenlulozơ phản ứng với   HNO 3   tạo thành tơ visco.           B. Gluco

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng ?           A. Xenlulozơ phản ứng với   HNO 3   tạo thành tơ visco.           B. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.           C. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.           D. Dung dịch saccarozơ phản ứng với  Cu ( OH ) 2 tạo dung dịch màu xanh lam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ