Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Xenlulozơ có phân tử khối rất lớn, gồm nhiều gốc β-glu

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Xenlulozơ có phân tử khối rất lớn, gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau B. Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan trong nước lạnh C. Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là C n (H 2 O) m D. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ