Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Glyxin và alanin đều có tính chất lưỡng t&ia

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Glyxin và alanin đều có tính chất lưỡng tính B. Alanin và anilin đều làm đổi màu quỳ tím ẩm C. Metylamin và anilin đều có tính bazơ yếu D. Alanin và glyxin đều là các α-amino axit, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ