Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. CrO 3 là một oxit axit. B. Cr OH 3 ta

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. CrO 3 là một oxit axit. B. Cr OH 3 tan được trong dung dịch NaOH . C. Cr phản ứng với axit H 2 SO 4 loãng tạo thành Cr 2 + . D. Trong môi trường kiềm, Br 2 oxi hóa CrO 2 – thành Cr 2 O 7 2 – ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ