Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Cr tác dụng với HCl loãng nóng thu được Cr 2+ .

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Cr tác dụng với HCl loãng nóng thu được Cr 2+ . B . CrO 3 tác dụng với NaOH dư thu được dung dịch có màu vàng. C. Crom không phản ứng với dung dịch HNO 3 đặc nguội D. Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 đều có tính lưỡng tính và tan tốt trong dung dịch NaOH loãng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ