Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Thạch cao sống (CaSO 4 .2H 2 O) được d

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Thạch cao sống (CaSO 4 .2H 2 O) được dùng để bó bột, đúc tượng. B. Na 2 CO 3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh. C. Thành phần chính của quặng đolomit là CaCO 3 .MgCO 3 . D. Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ