Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Trong dãy HF, HCl, HBr, HI, tính axit v&agrave

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Trong dãy HF, HCl, HBr, HI, tính axit và nhiệt độ sôi của các chất tăng dần. B. Theo thứ tự HClO, HClO 2 , HClO 3 , HClO 4 , tính axit tăng dần, đồng thời tính oxi hóa giảm dần. C. Trong công nghiệp, để thu được H 2 SO 4 , người ta dùng nước hấp thụ SO 3 . D. Các hợp chất H 2 S, SO 2 , SO 3 đều là các chất khí ở điều kiện thường, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ