Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng D. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ