Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chất béo bị thủy phân trong môi trườ

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chất béo bị thủy phân trong môi trường kiềm thu được muối và ancol B. Một số este no, đơn chức, mạch hở phản ứng với dung dịch NaOH không tạo ra muối và ancol C. Thủy phân este no, đơn chức, mạch hở trong dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được axit và ancol D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ