Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Công thức phân tử của đimetylamin là C

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Công thức phân tử của đimetylamin là C 2 H 7 N. B. Phân tử khối của propylamin là 57. C. Ala-Gly-Ala có phản ứng màu biure. D. Các amino axit có thể tham gia phản ứng trùng ngưng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ