Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trùng hợp buta-1,3-đien có mặt lưu huỳnh, thu được cao s

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trùng hợp buta-1,3-đien có mặt lưu huỳnh, thu được cao su buna-S. B. Các mắt xích isopren của cao su thiên nhiên có cấu hình cis. C. Trùng ngưng acrilonitrin thu được tơ nitron. D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ tổng hợp., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trùng hợp buta-1,3-đien có mặt lưu huỳnh, thu được cao s”

  1. Chọn đáp án B

    A sai, cao su buna-S thu được khi đồng trùng hợp buta-1,3-dien với stiren

    B đúng, tất cả các cao su thiên nhiên đều có cấu hình cis, mà không có cấu hình trans

    C, sai, trùng howpk acrilonitrin( ) được tơ nitron

    D sai, tơ xenlulozo axetat là tơ nhân tạo

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ