Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp th&agrave

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn C. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ