Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO 3 – , SO 4 2&nda

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO 3 – , SO 4 2– , Cl – . B. Các kim loại kiềm thổ đều cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. C. Hỗn hợp tecmit (dùng để hàn gắn đường ray) gồm bột Fe và Al 2 O 3 . D. Thành phần chính của quặng boxit là Al 2 O 3 .2H 2 O., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ