Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Glyxin là chất lỏng ở điều kiện thường B. Tơ nilon-6,6 l

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Glyxin là chất lỏng ở điều kiện thường B. Tơ nilon-6,6 là polime thiên nhiên. C. Triolein là chất rắn ở điều kiện thường D. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ