Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Alanin làm quỳ tím chuyển màu xanh B. Glyx

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Alanin làm quỳ tím chuyển màu xanh B. Glyxin có tính chất lưỡng tính C. Valin tác dụng với dung dịch brom tạo kết tủa trắng D. H 2 NCH 2 COONH 3 CH 3 là este của glyxin, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ