Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Thành phần chính của supephotphat đơn là

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Thành phần chính của supephotphat đơn là Ca(H 2 PO 4 ) 2 . B. Amophot là hỗn hợp gồm (NH 4 ) 2 HPO 4 và NH 4 H 2 PO 4 . C. Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H 2 PO 4 ) 2 và CaSO 4 . D. Nitrophotka là hỗn hợp gồm KNO 3 và NH 4 H 2 PO 4 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ