Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về phenol : A. Có tính oxi hóa rất mạ

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về phenol : A. Có tính oxi hóa rất mạnh B. Tan tốt trong nước C. Bị axit cacbonic đẩy ra khỏi muối D. Có tính bazơ rất mạnh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ