Hóa học Lớp 12: Peptit là loại hợp chất hữu cơ chứa từ 2 đến 50 gốc  A. β -amino axit.                 B. amin.

Hóa học Lớp 12: Peptit là loại hợp chất hữu cơ chứa từ 2 đến 50 gốc  A. β -amino axit.                 B. amin.                           C. cacboxyl.                       D. α -amino axit., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ