Hóa học Lớp 12: Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO . Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng

Hóa học Lớp 12: Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO . Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch  A g N O 3 trong  N H 3 , thu được 23,76 gam Ag. Hai ancol lần lượt là : A .   C H 3 O H , C 2 H 5 C H 2 O H B .   C H 3 O H , C 2 H 5 O H C .   C 2 H 5 O H , C 3 H 7 C H 2 O H D .   C 2 H 5 O H , C 2 H 5 C H 2 O H  , giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ