Hóa học Lớp 12: Ở trạng thái cơ bản: – Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np

Hóa học Lớp 12: Ở trạng thái cơ bản: – Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np 2n+1 . – Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7. – Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Z nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố X là 20 hạt. Nhận xét nào sau đây là sai A. Độ âm điện giảm dần theo thứ tự X, Y, Z. B. Nguyên tố X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp C. Oxit và hiđroxit của Y có tính lưỡng tính D. Số oxi hóa cao nhất của X trong hợp chất là +7., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ