Hóa học Lớp 12: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit. A. BaO. B. MgO. C. K 2 O . D. F e 3 O 4 .

Hóa học Lớp 12: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit. A. BaO. B. MgO. C. K 2 O . D. F e 3 O 4 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ