Hóa học Lớp 12: Ở điều kiện thường, hai chất nào sau đây đều tồn tại ở thể rắn? A. Glixerol và etylen glicol B. Axit

Hóa học Lớp 12: Ở điều kiện thường, hai chất nào sau đây đều tồn tại ở thể rắn? A. Glixerol và etylen glicol B. Axit stearic và tristearin C. Etyl axetat và axit axetic D. Axit oleic và triolein, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ