Hóa học Lớp 12: Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất rắn? A. CH 3 NH 2 B. NH 2 CH 2 COOH C.

Hóa học Lớp 12: Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất rắn? A. CH 3 NH 2 B. NH 2 CH 2 COOH C. CH 3 COOH D. CH 3 COOCH 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ