Hóa học Lớp 12: Ở điều kiện thích hợp , 2 chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat : A. CH 3 COOH v&

Hóa học Lớp 12: Ở điều kiện thích hợp , 2 chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat : A. CH 3 COOH và CH 3 OH B. HCOOH và CH 3 OH C. CH 3 COOH và C 2 H 5 OH D. HCOOH và C 2 H 5 OH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ