Hóa học Lớp 12: Nung hỗn hợp rắn X gồm FeCO 3­ , F(NO 3 ) 2 và Fe(NO 3 )3 trong bình kín chứa không khí (gồm 20%

Hóa học Lớp 12: Nung hỗn hợp rắn X gồm FeCO 3­ , F(NO 3 ) 2 và Fe(NO 3 )3 trong bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O 2 và 80% thể tích N 2 ) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Fe 2 O 3 duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 53,6% N 2 , 16,0% CO 2 , 18,0% NO 2 và còn lại là O 2 . Phần trăm khối lượng của Fe(NO 3 ) 2 trong hỗn hợp X là: A. 39,2%. B. 23,9%. C. 16,1%. D. 31,6%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ