Hóa học Lớp 12: Nhỏ từ từ dung dịch Ba OH 2 vào dung dịch hỗn hợp Al 2 SO 4 3 và AlCl 3 thu được kết tủa

Hóa học Lớp 12: Nhỏ từ từ dung dịch Ba OH 2 vào dung dịch hỗn hợp Al 2 SO 4 3 và AlCl 3 thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba OH 2 như đồ thị: Tổng giá trị (a+b) bằng: A. 287,4 B. 134,1 C. 248,7 D. 238,95, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ