Hóa học Lớp 12: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Nước cứng làm cho xà phòng ít bọt, giả

Hóa học Lớp 12: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Nước cứng làm cho xà phòng ít bọt, giảm khả năng giặt rửa của xà phòng. B. Nguyên tắc luyện gang là dùng chất khử (CO, H 2 …) để khử oxit sắt thành kim loại sắt. C. Cho kim loại Fe (dư) vào dung dịch AgNO 3 chỉ thu được muối Fe 2+ . D. Kim loại cứng nhất là crom, kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ