Hóa học Lớp 12: Một hỗn hợp khí X gồm 3 oxit của nitơ là NO, N O 2 và N x O y . Biết phần trăm thể tích của c&a

Hóa học Lớp 12: Một hỗn hợp khí X gồm 3 oxit của nitơ là NO, N O 2 và N x O y . Biết phần trăm thể tích của các oxit trong X là: %V NO = 45%, % V N O 2 = 15 % ,   % V N x O y = 40 % , còn ph ầ n trăm theo khối lượng NO trong hỗn hợp là 23,6%. Công thức của N x O y là A. NO B. N 2 O. C. NO 2 . D. N 2 O 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Một hỗn hợp khí X gồm 3 oxit của nitơ là NO, N O 2 và N x O y . Biết phần trăm thể tích của c&a”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ