Hóa học Lớp 12: Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X đựng trong một lo không dán nhãn và thu được kết quả sau: X c

Hóa học Lớp 12: Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X đựng trong một lo không dán nhãn và thu được kết quả sau: X có phản ứng với cả 3 dung dịch NaHSO 4 , Na 2 CO 3 và AgNO 3 X không phản ứng với cả 3 dung dịch NaOH, Ba(NO 3 ) 2 , HNO 3 Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây A. BaCl 2 B. Mg(NO 3 ) 2 C. FeCl 2 D. CuSO 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ