Hóa học Lớp 12: Một cacbohiđrat (Z) có phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau Z → C u O H 2 / N a O H

Hóa học Lớp 12: Một cacbohiđrat (Z) có phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hoá sau Z → C u O H 2 / N a O H Dung dịch xanh lam → t ° Kết tủa đỏ gạch. Vậy (Z) không thể là: A . glucozơ. B . saccarozơ. C . fructozơ. D . mantozơ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ