Hóa học Lớp 12: X là axit cacboxylic thuần chức, mạch thẳng. Đun hỗn hợp glixerol và X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đ

Hóa học Lớp 12: X là axit cacboxylic thuần chức, mạch thẳng. Đun hỗn hợp glixerol và X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,80 gam Y bằng O2, thu được 6,16 gam CO2 và 1,80 gam H2O. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, Y phản ứng được với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Phát biểu nào sau đây là sai?   A. Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y bằng 10.  B. Y không có phản ứng tráng bạc.  C. Y có khả năng phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1.  D. X có đồng phân hình học., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ