Hóa học Lớp 12: X là hỗn hợp gồm HCOOH và CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C 2 H 5 OH (xúc

Hóa học Lớp 12: X là hỗn hợp gồm HCOOH và CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C 2 H 5 OH (xúc tác H 2 SO 4 đặc, đun nóng) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đều đạt 80%). Giá trị m là A. 40,48 gam. B. 23,4 gam. C. 48,8 gam D. 25,92 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ