Hóa học Lớp 12: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? A. Al.                                 B. Ag.

Hóa học Lớp 12: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? A. Al.                                 B. Ag.                               C. Fe.                                 D. Cu., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ