Hóa học Lớp 12: Khi tiến hành phản ứng thế giữa khí metan với clo có chiếu sáng thu được một sản phẩm chứa 83,529% clo theo khối lượng. Công thức của s

Hóa học Lớp 12: Khi tiến hành phản ứng thế giữa khí metan với clo có chiếu sáng thu được một sản phẩm chứa 83,529% clo theo khối lượng. Công thức của sản phẩm thế thu được có thể là: A. C H 3 C l B. C H C l 3 C. C C l 4 D. C H 2 C l 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ