Hóa học Lớp 12: Khi phản ứng với HNO 3 đặc nóng, một phân tử FeS 2 sẽ nhường … electron. Số trong dấu … là ? A. 1

Hóa học Lớp 12: Khi phản ứng với HNO 3 đặc nóng, một phân tử FeS 2 sẽ nhường … electron. Số trong dấu … là ? A. 1 B. 11 C. 15 D. 13, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ