Hóa học Lớp 12: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp B. Trong tự nh

Hóa học Lớp 12: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất C. Từ Li đến Cs, khả năng phản ứng với nước giảm dần D. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có tính ánh kim, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ