Hóa học Lớp 12: Khi dẫn từ từ khí C O 2 đến dư vào dung dịch C a ( O H ) 2 thấy có A. bọt khí v&ag

Hóa học Lớp 12: Khi dẫn từ từ khí C O 2 đến dư vào dung dịch C a ( O H ) 2 thấy có A. bọt khí và kết tủa trắng. B. bọt khí bay ra. C. kết tủa trắng xuất hiện. D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ