Hóa học Lớp 12: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: X, Y, Z, T lần lượt là: A

Hóa học Lớp 12: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: X, Y, Z, T lần lượt là: A. AlCl 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 NO 3 , FeCl 3 B. Al 2 (SO 4 ) 3 , NH 4 NO 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , FeCl 3 C. AlCl 3 , NH 4 NO 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , FeCl 3 D. Al 2 (SO 4 ) 3 , (NH­ 4 ) 2 SO 4 , NH 4 NO 3 , FeCl 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ