Hóa học Lớp 12: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có CTPT C 4 H 8 O 2 . Chất X có thể là A. Axit hay este đơn chức no. B. An

Hóa học Lớp 12: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có CTPT C 4 H 8 O 2 . Chất X có thể là A. Axit hay este đơn chức no. B. Ancol 2 chức, không no, có 1 liên kết pi. C. Xeton hay anđehit no 2 chức. D. A và B đúng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ