Hóa học Lớp 12: Hợp chất hữu cơ X có công thức C 6 H 8 O 4 . X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2, tạ

Hóa học Lớp 12: Hợp chất hữu cơ X có công thức C 6 H 8 O 4 . X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2, tạo ra muối của axit cacboxylic no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO, nung nóng, thu được andehit T khi tham gia phản ứng tráng bạc, tạo Ag theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4. Biết Z không có đồng phân nào khác. Số đồng phân X thỏa mãn là? A . 2 B . 4 C . 3 D . 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ