Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm hai este đ ơ n chức, mạch hở là đồng phân c ấ u tạo của nhau. Thủy phân hoàn toàn m

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm hai este đ ơ n chức, mạch hở là đồng phân c ấ u tạo của nhau. Thủy phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn, được 40,2 gam chất rắn Y và a gam một ancol Z . Nung Y với CaO cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được 8,4 gam một chất khí. Oxi hóa a gam Z thu được hỗn hợp T gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư và nướ c . Cho T tác dụng hết với Na d ư , thu được 4,48 lít khí H 2 (đktc). Cho T vào dung dịch KHC O 3 dư, thoát ra 2,24 lít CO 2 (đktc). Cho T phản ứng tráng bạc hoàn toàn, tạo ra 86,4 gam Ag. Giá trị của m là: A. 25,8 B. 30,0 C. 29,4 D. 26,4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ