Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm FeS và F e S 2 . Đốt cháy hoàn toàn 4,72 gam X trong oxi dư, thu được 1,344 lít khí S O 2 (đktc). Phần tr

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm FeS và F e S 2 . Đốt cháy hoàn toàn 4,72 gam X trong oxi dư, thu được 1,344 lít khí S O 2 (đktc). Phần trăm khối lượng của F e S 2 trong X là A. 74,58%.                        B. 25,42%.                         C. 25,45%.                        D. 74,55%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ