Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi. Cho 15,2 gam X tác dụng với dung dịch HC1 dư, th

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi. Cho 15,2 gam X tác dụng với dung dịch HC1 dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí H 2 (đktc). Nếu cho lượng X như trên tác dụng với dung dịch HN O 3 dư, thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Kim loại M là A . Ag. B. Cu. C . Al. D. Mg., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ